Organisatie

Historie
Inspiratie & Filosofie
Oostdam in de pers
Certificaten
Wet Ketenaansprakelijkheid
 

Historie

De eerste Oostdam in het natuursteenvak was W.J.Oostdam, de zoon van een
begrafenisondernemer in Den Haag.
Na zijn studie architectuur vestigde hij zich in 1945 als zelfstandig
architect.
Maar de stenen, die hij in zijn jeugd bij zijn vader zo vaak had gezien, bleven
hem trekken. Daarom begon hij in 1953 een natuursteenbedrijf.
Zijn zoon H. Oostdam volgde hem begin jaren zeventig op.